Er kunnen diverse aanleidingen zijn waarom een beroep op de Caritas kan worden gedaan.
Mensen kunnen hulp vragen omdat ze eenzaam zijn, vastgelopen zijn, geen uitzicht zien, van elders gevlucht zijn en hulp of opvang zoeken. Mensen  kunnen te weinig geld hebben voor hun dagelijkse levensbehoeften of in schulden zijn geraakt  en geen kans zien deze af te lossen. Vluchtelingen die een verblijfsvergunning en woonruimte hebben toegewezen gekregen, behoeven soms advies en ondersteuning bij het opknappen en inrichten van de woning. Andere hulpverleningsorganisaties kunnen eveneens een beroep doen op de Caritas voor ondersteuning van hun taken, zoals Vluchtelingenwerk en de Voedselbank.

Met dit soort problemen kan men bij de Caritas terecht. Vaak is het zo dat mensen er zelf niet voor uit durven komen, waardoor problemen verergeren en een oplossing moeilijker te vinden is. In zulke situaties kan de Caritas wellicht tijdelijk uitkomst bieden.