Samen met de hulpvrager gaat Caritas na wat de beste oplossing is voor zijn probleem en in welke vorm de Caritas hulp zou kunnen bieden. Indien gewenst wordt contact gelegd met andere hulpverlenende instanties zoals Maatschappelijk Werk, de Sociale Dienst, Vluchtelingenwerk, de Voedselbank enzovoort. Ook kan ondersteuning in natura worden geboden zoals hulp in de vorm
van voedsel of in de vorm van een helpende hand of een luisterend oor. Voor zover de beperkte middelen dat toestaan kan financiƫle ondersteuning worden geboden. Dit gebeurt meestal in de
vorm van een lening, welke moet worden terugbetaald. Caritas kijkt bij haar hulpverlening niet naar de gezindte van de hulpvrager.

De PCI van de parochie ZaligeTitus Brandsma werkt niet landelijk of regionaal. Het werkgebied valt samen met dat van de plaatselijke geloofsgemeenschappen. Hulpvragen vanuit Veenendaal worden door de caritaswerkgroep van de katholieke geloofsgemeenschap in Veenendaal in behandeling genomen en die vanuit Oosterbeek door de caritaswerkgroep Oosterbeek.